Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Opgericht 30 september 1964


VOORJAARSBIJEENKOMST

Verslag van de Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag 5 mei 2022.

Wij zijn heel erg blij dat wij weer bij elkaar kunnen komen. De laatste bijeenkomst was immers op 30 januari 2020. De collega’s en Vredestein vrienden zagen elkaar en de sfeer was direct prima. Om half drie kwamen de meeste gepensioneerden al de zaal binnen en zochten de oud-collega’s op. Wij werden ontvangen met koffie of thee en een lekker gebakje. Onze voorzitter, Auke Hoekstra, maakte bekend dat wij maar liefst met 180 deelnemers waren.

5 mei was voor deze bijeenkomst een goede dag met de bevrijdingsfeesten op de achtergrond. Auke heette allen hartelijk welkom. Speciale gasten waren voor ons Jacqueline Gaveel en Yvonne Krajensveld die de vereniging assisteren.

De laatste gesprekken met de directie waren lastig, want naast het ontslag van ruim 500 medewerkers kregen wij ook te horen dat de jaarlijkse busreis financieel niet meer mogelijk was. Het bestuur heeft diot jaar een paar keer vergaderd met de nieuwe directie. Martijn ter Haar was Jeroen Wilbers opgevolgd. Het waren goede gesprekken.

De volgende bijeenkomst zal zeer waarschijnlijk zijn op 15 september. Die is uitsluitend toegankelijk voor de leden en hun partners van onze vereniging. Apollo heeft besloten dat de naam Vredestein vervangen moet worden voor Apollo, maar dat geldt niet voor de naam van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein.

In het bestuur zijn mij met 5 personen. De verenigi8ng bestaat nu 57 jaar en er had nog nooit een vrouw in het bestuur gezeten. Dat is nu gelukkig in januari 2018 veranderd met de komst van Tiny Steenbergen. Zij kreeg groot applaus. Auke vertelde dat Tiny “de wind er goed onder” heeft en zij houdt van het strak nakomen van afspraken. Voorzitter Auke eindigde zijn openingswoord met de spreuk “verjaardagen zijn heel gezond, hoe meer je ervan hebt hoe langer je leeft!”

Hierna kreeg Martijn ter Haar het woord. Hij begon zijn toespraak met “Dit is de eerste keer dat ik hier sta. Martijn werkt inmiddels 19 jaar bij ons bedrijf en hij benadrukte dat het voor hem voortaan Apollo is. Hij is begonnen op de afdeling Research and Development en heeft ook gewerkt in de nieuwe fabriek Hongarije. Hij maakte gewag van de nieuwe ontwikkeling met het aannemen van nieuwe medewerkers omdat het productievolume weer toeneemt. Ook dat in Enschede de grotere bandenmaten worden gemaakt en de productie van kleine maten stopt. Het aantal grote landbouwbanden stijgt ook. Op het gebied van veiligheid is een groot succes het feit dat er in het aflopen jaar geen ongelukken met verzuim hebben plaatsgevonden. Hij rond zijn voordracht af met de mededeling dat het management een “rondje” geeft.

Hierna werd gezellig samen gesproken over “de goede oude tijd” en werden diverse consumpties genoten. Om vijf uur begon het buffet en dat was uitstekend.
Om zeven uur werd deze leuke middag afgesloten en ging iedereen weer naar huis.

Wij bedanken Gerta Warner voor de foto's

Verslag: Roelof Kruijshoop en Jan Groensmit.

Klik op de link voor de fotopresentatie  Foto's 2022505 Voorjaarsbijeenkomst  
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken
.  

 Deze website geeft informatie over de Vereniging Gepensioneerden Vredestein (VGV) Werknemers die met Pensioen of met de TOP gaan (Tijdelijk Ouderdoms Pensioen) krijgen via Afdeling
 HR (Human Resources = personeelszaken) van Apollo Vredestein B.V. bericht dat zij lid kunnen worden van onze vereniging.
 Op deze website vindt u informatie over het bestuur en de activiteiten die worden georganiseerd voor de leden. Ook staan onze Statuten er op en is er een pagina voor mededelingen.
 Op deze startpagina staat altijd een kopie van de nieuwste berichten. Als u naar de andere pagina's wilt gaan, dan klikt u met de aanwijzer van de muis op het betreffende vakje boven.
De vereniging plaatst foto’s op haar website om haar leden te informeren en om beelden met elkaar te delen. Wel geldt heel duidelijk, dat als u hier tegen bezwaar heeft dit aan ons kunt melden.
Wij zullen dan foto’s verwijderen waarop uw beeltenis zichtbaar is.