Klik op de link voor de fotopresentatie  index 
Foto's Gerta Warner.
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.

60-jarig jubileum en Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 maart 2024

Op 14 maart 2024 houdt onze Vereniging Gepensioneerden Vredestein de voorjaarsbijeenkomst 2024. Hierin wordt ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. En we vieren het 60-jarig jubileum van onze vereniging.

 

Deze bijeenkomst is door het bestuur georganiseerd bij Café-Restaurant Sandersküper, net over de grens met Duitsland. Voor een feestelijke sfeer zorgde het Shantykoor “Wrakhout”. De zaal was feestelijk ingericht. Om half drie stroomde de zaal vol. Koffie en gebak werden geserveerd.

Gasten op deze dag waren Arjan Molendijk en Maarten Groote Schaarsberg namens Apollo, en Charles Bax en Max Winkelhorst namens de Ondernemingsraad.

 

Om drie uur opent onze voorzitter Auke de feestelijke middag. In zijn toespraak beschreef hij hoe Nederland er 60 jaar geleden uitzag met een terugblik op 1964. Wat gebeurde er dat jaar?

Enkele politieke onderwerpen. Chroesjtsjov moest het veld ruimen in de Sovjet Unie. Amerika koos Lyndon Johnson als president. Onze regering is boos op de exploitant van  Scheveningen, hij verhoogt de toegangsprijs van de Pier met 2 kwartjes. Prinses Irene trouwt met Carlos Hugo de Bourbon-Parma.

Op muziekgebied  memoreerde Auke een optreden van de Beatles en van een concert van de Rolling Stones.

En wat was zoal de muziek die we op de radio hoorden? Ik ben Eenzaam Zonder Jou (Will Tura),

de Beatles met Yesterday, Gert Timmermans zong Nimm Deine Weisse Gitarre en het onvergetelijke Ik heb Eerbied voor Jouw Grijze Haren. Willeke Alberti zong Spiegelbeeld, en De Winter was Lang.

 

Intussen was het shantykoor opgesteld, een behoorlijk groot koor. Het begon met Ik heb Eerbied voor Jouw Grijze Haren. Uit volle borst werden daarna enkele zeemansliederen gezongen. Ook Leo Wegdam zong een lied mee.

 

Rond half vier begon de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter Auke Hoekstra opende de vergadering.

De notulen werden voorgelezen door 1e secretaris Tiny Steenbergen. Met enige hilariteit moest zij enkele keren om aandacht vragen.

Het jaarverslag werden voorgelezen door 2e secretaris Jan Groensmit.

Penningmeester Henk Siekmans legde uit dat contributieverhoging onvermijdelijk is. De contributie werd verhoogd naar € 15,- per lid.

De kascontrolecommissie was akkoord met de boekhouding en stelde voor décharge te verlenen aan het bestuur.

De kascontrolecommissie voor 2024 bestaat uit Leo Wegdam, Joke Elferink en Addie Kiers.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn aangepast aan de moderne tijd.

De volgens rooster aftredende bestuursleden Jacqueline Gaveel, Tiny Steenbergen en Jan Groensmit waren herkiesbaar, zij blijven nog een periode aan.

De rondvraag werd gebruikt voor een feestelijke toespraak van Arjan Molendijk. 60 jaar geleden werd de vereniging opgericht door een groep Vredestein-gepensioneerden, nu vieren we het diamanten jubileum van de vereniging. 60 jaar van verbondenheid, vriendschap en gedeelde herinneringen. Zonder deze groep zou Apollo-Vredestein niet zijn waar het vandaag staat. Vereenzaming van ouderen is een actueel onderwerp, gepensioneerden, en ook weduwen en weduwnaars staan niet alleen door de vereniging. Laten we blijven koesteren wat ons samen verbindt, en dat is Vredestein. Proost op de toekomst van de V.G.V. en natuurlijk ook op Apollo-Vredestein.

Vervolgens vertelt Maarten Groote Schaarsberg over de huidige situatie binnen Apollo. Veel is veranderd, veel is hetzelfde gebleven. Mensen zorgen voor het succes van de fabriek. Veel processen zijn hetzelfde. Anders is dat we niet meer Vredestein Banden BV zijn, maar Productieplant Enschede van Apollo Tyres NL. Veel afdelingen zijn vertrokken. Na de reorganisatie ziet de fabriek er totaal anders uit. We maken nog 3000 personenwagenbanden, 100 landbouwbanden en ruim 600 Spacemasterbanden per dag. Er worden alleen nog hoogwaardige banden gemaakt. Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe machines, zoals de Orbitread. Het bedrijf verkeert wel in een nieuwe realiteit, en dat is wennen voor veel mensen.

Aan het eind van de vergadering vroeg Roelof Kruijshoop nog het woord. Jarenlang had hij de website van onze vereniging beheerd. Maar nu wilde hij dat graag aan iemand anders overdragen.

 

Na de ledenvergadering was het podium opnieuw aan het shantykoor.

De bijeenkomst verliep weer zoals we de vereniging kennen. Bijpraten, gezellige contacten, nieuwtjes uitwisselen waren belangrijk.

Voor alle leden had het bestuur een presentje, een leuk notitieboekje met pen, verschillende kleuren memobriefjes en een liniaaltje, en opdruk “60 jaar VGV”.

Met een hapje en een drankje genoten wij van de verdere middag. Maar je moest soms wel even wachten op je drankje, en ook de mosterd bij de bitterballen werd gemist. Aan het eind van de middag werd nog broodjes kroket geserveerd. Rond zes uur werd deze feestdag besloten en ging iedereen weer huiswaarts.

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat een aantal Vredestein-gepensioneerden op het idee kwam om een vereniging op te richten met els doel na pensionering de collegiale contacten in stand te houden.|

Dit jubileum hebben wij gevierd met een feestelijke bijeenkomst op 14 maart 2024 in Café Restaurant Sandersküper, Alstàtter Brook 34 in Ahaus / Duitsland.  Toen trad het Shantikoor "Wrakhout" voor ons op.

Het verslag