Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Opgericht 30 september 1964


ALGEMENE LEDENVERGADERING V.G.V.  

Deze zal plaatsvinden op 15 september 2022. Het is de Algemene Ledenvergadering V.G.V. .
Deze zal plaatsvinden in het Van der Valkhotel, Zuiderval 140 7543 EZ  Enschede.
Aanvang 15:00 uur.  Einde ± 18:30 uur.
De zaal is geopend vanaf 14:30 uur.

Alle leden van de vereniging hebben een schriftelijke uitnodiging hiervoor ontvangen. Zij zijn gevraagd om het bijgesloten antwoordformulier in te vullen en uiterlijk donderdag 1 september voldoende gefrankeerd te retourneren aan Apollo Tyres (NL), Postbus 27, 7500 AA  ENSCHEDE, t.a.v. Yvonne Krajenveld.

Mocht u, na opgave, op het laatste moment toch verhinderd zijn, bijvoorbeeld door ziekte, belt u dan met onze 1e secretaris, Tiny Steelbergen, op 06-13669397

 Deze website geeft informatie over de Vereniging Gepensioneerden Vredestein (VGV) Werknemers die met Pensioen of met de TOP gaan (Tijdelijk Ouderdoms Pensioen) krijgen via Afdeling
 HR (Human Resources = personeelszaken) van Apollo Vredestein B.V. bericht dat zij lid kunnen worden van onze vereniging.
 Op deze website vindt u informatie over het bestuur en de activiteiten die worden georganiseerd voor de leden. Ook staan onze Statuten er op en is er een pagina voor mededelingen.
 Op deze startpagina staat altijd een kopie van de nieuwste berichten. Als u naar de andere pagina's wilt gaan, dan klikt u met de aanwijzer van de muis op het betreffende vakje boven.
De vereniging plaatst foto’s op haar website om haar leden te informeren en om beelden met elkaar te delen. Wel geldt heel duidelijk, dat als u hier tegen bezwaar heeft dit aan ons kunt melden.
Wij zullen dan foto’s verwijderen waarop uw beeltenis zichtbaar is.