bestuur-vgv
Bestuur van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Het bestuur bestaat uit de onderstaande personen (02-03-2021)

      (verwijder de spaties voor en na @)
Voorzitter A. Hoekstra tel.: 0545-292836 e-mail: a.hoekstra1 @ lijbrandt.nl
Secretaris mw. T. Steenbergen tel.: 06-13669397 e-mail: eefsteenbergen @ home.nl
2e Secretaris J.H.M. Groensmit tel.: 06-23638282 e-mail: jan.groensmithengelo @ gmail.com
Penningmeester en 2e voorzitter H. Siekmans tel.: 053-4779899 e-mail: hendriksiekmans @ gmail.com
2e Penningmeester H. Bruinewoud tel.: 053-4774100 e-mail: h.bruinewoud @ home.nl
IBAN rekening nummer NL43SNSB091.38.24.550
t.n.v. Bond van Gepensioneerden Vredestein
Website A. Hoekstra tel.: 0545-292836 e-mail: a.hoekstra1 @ lijbrandt.nl