Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2016


Busreis 15 september 2016 naar Sneek en Friese meren

Het was goed weer en iets minder heet dan de vorige dagen. Echt een prima dag voor de bustocht. Om kwart voor negen stonden als veel deelnemers klaar op de parkeerplaats bij "Het Diekman" om in te stappen, maar de bussen van Gebo Tours waren iets later. Er was een enorm aantal scholieren met fietsen op de parkeerplaats en wij hoorden dat zij naar Duitsland zouden gaan. De bussen gingen "achterom" en stonden netjes achter elkaar in een zijstraatje geparkeerd. Het instappen ging vlot en waar nodig werden de ouderen geholpen.

Om een paar minuten over negen vertrokken wij naar ????...???. Via de A35, Witte Paal, Balkbrug en De Lichtmis reden wij naar Staphorst. Bij "Café Restaurant 't Centrum" werden zij voorzien van lekkere kofiie of thee met een ruime keuze aan gebakjes. Natuurlijk werd gezellig met elkaar gesproken en nieuwtjes uitgewisseld. Na een tweede bakje vertrokken wij. Nog steeds voor de deelnemers met onbekende bestemming. We reden de touristische route langs Zwartsluis, Giethoorn, Vollenhove, Lemmer en Woudsend en wij kwamen met enige vertraging wegens openstaande bruggen aan in Sneek. Door kleine straatjes reden de grote bussen naar de aanlegplaats van "Rondvaartbedrijf H. van Dijk" aan de Schouwkade, waar de rondvaartboot "Waterpoort"op ons wachtte. De buschauffeurs moesten erg voorzichtig hun bus de scherpe bocht in de smalle straat manouvreren langs een huisje met overhanged dak en aan de andere een stoeprand met paaltjes. Twee bussen konden er staan en de derde bus parkeerde in een straatje vlak bij.

Op de boot zocht iedereen een plaatsje. Er werden twee dekken gebruikt en het viel op dat de temperatuur ook op het bovendek aangenaam was. Er waren tafels voor zes gasten en daarop stond een prima broodmaaltijd al voor ons klaar. Natuurlijk waren er ook koffie, thee, melk, karnemelk, jus d'orange, enz..Ook werd een heerlijke kroket geserveerd. De boot voer inmiddels door de Houkesloot naar het Sneekermeer. Het is altijd prachtig om op de Friese meren te varen en wij genoten er van. Ook van de boten die wij passeerden en de prachtige natuur. Ik ben niet zo goed thuis op de meren, maar volgens mij voeren wij om Terherne heen en gingen toen weer in de richting van Sneek. Onderweg konden wij ijsjes en drankjes kopen en daar werd veel gebruik van gemaakt. Op het achterdek konden wij nog lekker uitwaaien.

Teruggekomen in Sneek, zochten wij de bussen weer op. De twee bussen die langs de kade stonden moesten achteruit weer terug, door de scherpe bocht in het smalle straatje. De chauffeurs gaven elkaar aanwijzingen zodat er geen krasje op de bussen kwam en het was echt een staaltje van goed vakmanschap. De langste bus had vanzelfsprekend de meeste moeite met dit obstakel. Vanaf Sneek ging het via Lemmer en Emmeloord door de Noordoost Polder naar Kampen. Over de brug ging het naar Zwolle en via de provinciale weg N35 naar Nijverdal. We reden door naar Hellendoorn en zochten in de smalle straatje "Restaurant Het Kokhuus" op. Helaas geen parkeermogelijkheid en het was ook nog druk. Toch kon iedereen goed uitstappen en via de zij ingang van het restaurant naar de grote zaal. Een grote dansvloer lag verdiept in de vierkante zaal. Daar stonden de meeste tafels. Iedereen kreeg twee consumptiemuntjes en nam een lekker drankje. Een goed warm en koud buffet stond voor ons klaar en de tafels gingen om de beurt langs de grote variatie aan lekkere gerechten. De maaltijd werd besloten met een heerlijke variatie aan ijs. Ondertussen hield de vertegenwoordiger van de directie, Peter Kroeze, Personeelsmanager bij Apollo Vredestein BV, een enthousiaste toespraak. Het gaat goed met Vredestein. De omzet groeit gestaag en er is een ontwikkeling gestart om weer te kunnen leveren aan autofabrikanten. De kwaliteitseisen en de borging van de kwaliteit liggen op een nog hoger plan dan een paar jaar geleden en er moet veel werk worden verzet om alles continu goed te kunnen doen. De gloednieuwe fabriek in Hongarije (in het nieuwe industriegebied bij Gyongyoshalasz). Iedereen kreeg een drankje aangeboden van de directie. Hierna moesten wij vlot weer naar de bussen, want anders moesten er nieuwe chauffeurs worden ingezet om te blijven voldoen eisen zoals gesteld in de rijtijdenwet. De bussen kwamen vlot aanrijden en iedereen staptje weer in. Hierna ging het via de snelste weg terug naar de parkeerplaats bij "Het Diekman". Het was een prachtige dag waarop iedereen heeft genoten!

Hierbij onze hartelijk dank aan Gerta Warner, die weer prachtige foto's heeft gemaakt!

Verslag: Roelof Kruijshoop

Klik op de link voor de  Foto's Busreis 2016   foto's Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken
.  


bussen bij Het Diekman

Café Restaurant 't Centrum

Rondvaartboot "Waterpoort"

hindernis voor bus bij de kade

Restaurant "Het Kokhuus"

De Voorjaarsbijeenkomst met het diner is gehouden op 28 april 2016

De voorjaarsbijeenkomst was in "De Jaargetijden" en er waren veel deelnemers. Ook nu weer werd iedereen bij binnenkomst van de zaal hartelijk welkom geheten door het bestuur. Voorzitter Auke Hoekstra en ons nieuwe bestuurslid Hans Bruinewoud stonden ons in een uitstekend humeur op te wachten en iedereen kreeg twee penningen voor consumpties aangeboden. Om kwart voor drie waren vrijwel alle deelnemers al aan het genieten van de koffie. Het was gezellig druk en veel herinneringen werden gedeeld. Voorzitter Auke Hoekstra heette iedereen hartelijk welkom en meldde dat Andries Woudstra er vandaag helaas niet bij kon zijn. Deze keer was gekozen voor een heerlijk warm en koud buffet. De bediening door het barpersoneel was prima geregeld en iedereen kreeg vlot de consumpties naar wens. Tijdens de gesprekken werd op twee plaatsen het buffet klaar gezet, waarna per tafel mocht worden uitgezocht wat je lekker vind.

Het dessert bestond uit heerlijke vruchten en ijs van Van der Poel. Geweldig lekker! Van de ondernemingsraad waren weer twee leden aanwezig en ook een afvaardiging van de directie was present. Peter Kroeze (Manager HRM = personeelszaken) en Jeroen Wilbers. Unit Head Enschede (= productie directeur) Jeroen Wilbers gaf een toespraak waarin hij de gang van zaken bij "ons bedrijf" toelichtte. Het gaat goed met Apollo Vredestein. De aantallen banden worden steeds groter en de capaciteit in Enschede is niet voldoende. Daarom is een nieuwe fabriek in Hongarije gebouwd. In Enschede blijft de productie van de "High Performace Premium" banden en er zullen in de nabije toekomst 1e montage banden worden geleverd aan o.a. Mercedes en daarbij gaat het om de "topmodellen", dus de grootste en snelste auto's. Gekozen is er voor om de merknaam Vredestein te kiezen voor deze banden. Er wordt gestreefd naar een steeds groter marktaandeel en verdere internationalisatie. Daarbij hoort een hoofdkantoor dat los staat van de productielocatie Enschede. De directie is daarom verhuisd naar Amsterdam. Het goede nieuws werd met applaus ontvangen.

Hierna werd nog een rondje aangeboden door de directie. Tenslotte kreeg iedereen nog lekkere koffie/thee voor vertrek naar huis. Het was weer een leuke middag met een heerlijk diner.

Verslag: Roelof Kruijshoop

Klik op de link voor de Foto's Voorjaarsbijeenkomst 2016   foto's Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.  


Nieuwjaarsreceptie met de Algemene Ledenvergadering op 21 januari 2016

De Nieuwjaarsreceptie gecombineerd met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op donderdag 21 januari. Dit jaar is gekozen voor "De Jaargetijden" en dat bleek een goede keuze te zijn.

Zoals gebruikelijk werd iedereen bij binnenkomst van de zaal hartelijk welkom geheten door het bestuur en kreeg iedereen twee penningen voor consumpties aangeboden. Om kwart voor drie waren al veel VGV'ers binnen en zaten te genieten van een lekkere kop koffie met een gebakje.

Om drie uur heette voorzitter Hoekstra iedereen nog eens officieel welkom. Er waren meer dan 110 mensen aanwezig en dat is een positief signaal. De geluidsvoorziening bij De Jaargetijden was prima en dat was een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar. Hierna begon de Algemene Ledenvergadering van de VGV. Op elke tafel was een afdruk van de agenda gelegd, zodat iedereen het goed kon volgen.

De notulen van de vorige vergadering werden voorgelezen door 2e secretaris Muller. Ze waren kort maar krachtig en ze werden ongewijzigd goedgekeurd.
Het Jaarverslag 2015 werd besproken door secretaris Woudstra. Hij merkte op dat elk jaar vrijwel gelijk verloopt als voorgaande jaren, dus zou je kunnen volstaan met het wijzigen van de datum van de vergadering. Hij leek op een goede conferencier bij het "voorlezen" van het jaarverslag en iedereen vond het erg leuk. Hij memoreerde ook de prachtige bus-/boottocht van 10 september vorig jaar. De heer Woudstra merkte op dat het bestuur dacht dat alles bij het diner goed was gegaan omdat veel toen aanwezigen het bestuur bedankten. Helaas klaagden een paar mensen buiten over het diner. Zij kunnen die mening natuurlijk wel hebben, maar klagen na afloop buiten heeft geen zin, omdat het bestuur er dan natuurlijk niets meer aan kan doen.
Penningmeester Siekmans deed verslag over de financiële situatie van de vereniging. Wij bouwen weer aan de reserve voor het volgende lustrum in 2019.
Namens de kascommissie deelde de heer Bührmann mee dat de kascontrole goed was verlopen. De kascommissie is van mening dat de financiën goed onder controle zijn en ook goed gerapporteerd worden. Hij vroeg de vergadering om het bestuur décharge te verlenen. De leden stemden daarmee in met luid applaus.
Hierna kwam de samenstelling van de kascontrolecommissie aan de orde. De heer H. Bruinewoud moet worden vervangen aangezien hij benoemd zal worden in het bestuur. Na het traditionele aandringen gaf de heer J. Kamminga zich hiervoor op, zodat hij komend jaar reserve-kascommissielid is. Applaus van de vergadering voor zijn benoeming. De andere twee leden van de kascontrolecommissie zijn de heren C. Bührmann en L. Wegdam.
De samenstelling van het bestuur wijzigt omdat de heer J. Edelenbos te kennen heeft gegeven dat hij wil stoppen als lid van het bestuur. Het bestuur is blij dat de heer H. Bruinewoud heeft toegezegd die plaats te willen opvullen. De vergadering stemde in met zijn benoeming in door luid te applaudisseren.
Voorzitter Hoekstra deelde mee dat de het afgetreden Jaap Edelenbos tien jaar deel had uitgemaakt van het bestuur. Hij werd heel hartelijk bedankt voor zijn inzet en er was een prachtig boeket bloemen voor zijn echtgenote.
Er waren geen extra mededelingen van het bestuur en vervolgd werd met de rondvraag. Johan van der Gracht vroeg of het bestuur ervoor kon zorgen dat in het prachtige blad "De Band" een paar keer per jaar aparte pagina voor de gepensioneerden kan worden gerealiseerd. Het bestuur vind dit een goede suggestie en gaat dit bespreken met de redactie van "De Band".
Niets meer aan de orde zijnde kon hierna de Jaarvergadering worden gesloten.

Na de vergadering kon iedereen verder gezellig napraten onder het genot van enige hapjes en drankjes. Om vijf uur volgden de lekker belegde broodjes als afsluiting van deze geslaagde middag.

Verslag: Roelof Kruijshoop

 

Klik op de link voor de Foto's Nieuwjaarsbijeenkomst met Jaarvergadering 2016   foto's Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.