Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2015


Jaarlijkse bustocht op donderdag 10 september 2015

Wij vertrokken om 9.00 uur vanaf de  parkeerplaats van “Het Diekman” in  Enschede. Nog even snel een laatste telling …. 160 deelnemers, dat is drie volle bussen. De bussen reden naar Kampen, waar we aan boord gingen van een schip, met de naam Jacqueline. Tijdens de 4 uur durende tocht voeren we via de IJssel, het Ketelmeer en het Vossemeer naar Harderwijk. De kapitein van het schip wist veel te vertellen over wat er zoal te zien is op deze route. Hierdoor maar ook door het prachtige weer, de catering en vooral door het enthousiasme van de gepensioneerden zelf werd het een geweldige tocht.

Om 15.00 uur kwamen we aan in Harderwijk. Daar kregen we een uurtje de tijd voor een wandeling of om even te winkelen of een terrasje te pakken. De bussen hebben de afstand van Kampen naar Harderwijk over de weg afgelegd en stonden al weer klaar om ons via een toeristische route over de Veluwe, waar de heide in volle bloei stond, naar Heerde bij Zwolle te brengen waar we konden aanschuiven voor het diner. Dit keer moesten we het doen zonder de gebruikelijke afvaardiging van de Directie en de Ondernemingsraad. Juist vandaag werd het nieuwe Apollo kantoor in Amsterdam officieel geopend en natuurlijk moesten beiden daarbij aanwezig zijn.

Na het diner gingen we voor de laatste keer de bus in om moe maar voldaan terug te reizen naar Enschede.

U kunt hier de prachtige foto’s bekijken die onze “hoffotograaf” Gerta Warner weer gemaakt heeft.
Dank je Gerta voor alle tijd die jij hier iedere keer weer in steekt.

Jacqueline Gaveel.

Klik op de link voor de Foto's uitstapje op 10 september 2015    foto's Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.


De Voorjaarsbijeenkomst met het diner is gehouden op 30 april 2015

Op 30 April 2015 kon onze voorzitter, Auke Hoekstra, 160 personen welkom heten op de gezellige middag in Hotel Restaurant "Savenije". De vele aanwezigen hebben genoten van een heerlijk diner, dat werd aangeboden door de directie Apollo Vredestein, waarvoor onze hartelijk dank. Helaas was de was deze middag niet aanwezig, maar wel aanwezig waren leden van de OR en ook de dames Jacqueline en Joke en dat werd door veel aanwezigen zeer op prijs gesteld .

Het bestuur had ook een klein orkest uitgenodigd dat goed paste op deze middag, want in het gewoon Nederlands is hun naam "50 Plus Orkest". Er was voor het diner niet voor een buffet gekozen maar voor bediening aan tafel. Het bleek uit vele reacties dat niet alleen het eten maar ook de bediening in goede aarde is gevallen en dat doet het bestuur goed te horen . Ook voor het opstellen van de zaal werd lovende woorden gesproken. Wij mogen zeggen (ook weer uit de vele reacties) dat deze middag een zeer geslaagde middag geworden. Nogmaals dank aan de directie en ook de muziek 50 Plus heeft hier een groot aandeel in gehad.

Heeft u voor de toekomst goede ideeën laat het aan ons horen.

Maar voor nu - op naar 10 september a.s. en dan hopen wij velen van u weer te ontmoeten.

Het bestuur wenst u allen een goede zomer toe .

Andries Woudstra - Secretaris V.G.V

Klik op de link voor de Foto's Voorjaarbijeenkomst op 30 april 2015   foto's Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.


Nieuwjaarsreceptie met de Algemene Ledenvergadering op 29 januari 2015

De Nieuwjaarsreceptie gecombineerd met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  Nieuwjaarsreceptie is gehouden op donderdag 29 januari 2015 in Hotel Restaurant "Savenije"' te Lonneker. Om half drie stroomden onze leden binnen en konden genieten van een lekker kopje koffie/thee en een heerlijk gebakje. Het weerzien van de goede bekenden en collega's was geanimeerd en erg gezellig.

Om drie uur wilde voorzitter Hoekstra de Algemene Ledenvergadering openen, doch er waren grote problemen met de microfoon en de geluidsinstallatie. Toen hij midden in de zaal ging staan was het iets beter. De voorzitter opende toen de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. Hij bracht in herinnering dat wij op de vorige vergadering hadden ingestemd met de combinatie Nieuwjaarsreceptie en Algemene Ledenvergadering. De aanwezigen mochten twee consumpties op rekening van de VGV bestellen, daarna was het voor eigen rekening.

Hierna kreeg Secretaris Woudstra het woord. Deze las zijn jaarverslag voor, waarin een terugblik op het jaar 2014. Hierna werd stilgestaan bij de overledenen, die werden herdacht met ogenblik stilte. Hij vroeg de vergadering of het gewenst was om elke keer een optreden van groepen of artiesten wel nodig was, aangezien die meestal niet de aandacht trokken en de meeste mensen gewoon met elkaar bleven praten. Zulke optredens kosten wel veel geld. De aanwezigen gaven aan dat zulke optredens niet meer nodig zijn en dat wij dat geld beter aan het volgende lustrum kunnen besteden.

Penningmeester Siekmans gaf aan dat de financiën goed op orde zijn en dat er in 2014 met de Lustrumviering veel geld is uitgegeven. Er wacht ons een periode waarin wij de reserves weer moeten versterken. Namens de kascommissie deelde de heer Bührmann mee dat de kascontrole een week voor de vergadering had plaatsgevonden samen met de heer Bouwhuis. De kascommissie is van mening dat de financiën goed onder controle zijn en ook goed gerapporteerd worden. Hij vroeg de vergadering om het bestuur décharge te verlenen. De leden stemden daarmee in met luid applaus. Hierna kwam de kascontrolecommissie aan de orde. De heer R. Bouwhuis is aftredend, de heren C. Bührmann en H. Bruinewoud zijn de kascommissarissen over 2015. De vergadering werd gevraagd of er iemand is die wil in de commissie wil gaan zitten. De heer L. Wegdam meldde zich als vrijwilliger en werd met applaus benoemd tot reservelid.

Hierna was de Bestuursverkiezing. Aftredend waren A. Woudstra en J. Edelenbos, die allebei herkiesbaar waren. De vergadering was blij dat de heren herbenoemd konden worden en stemde met applaus in.

De voorzitter deelde hierna mee dat wij op 30 april 2015 weer in deze ruimte samen komen voor de Voorjaarsbijeenkomst.

Een afvaardiging van de Ondernemingsraad was aanwezig en dat werd zeer gewaardeerd.

Hierna volgde een fotopresentatie op een groot scherm. Veel foto's van de leuke uitjes en de vergaderingen van 2014 t/m 2011 werden op het witte doek vertoond. Er was veel aandacht voor deze leuke actie. De aanwezigen kregen nog een lekkere bitterbal en tegen het einde van deze leuke middag nog een heerlijk belegd broodje. Het was weer een zeer geslaagde middag voor de gepensioneerden. 

Verslag: Roelof Kruijshoop

Klik op de link voor de Foto's Nieuwjaarsbijeenkomst met Jaarvergadering 2015   foto's Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.