Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2014


Onze jaarlijkse bustocht

Op 11 september 2014 hebben 180 gepensioneerden van Apollo Vredestein de door de directie aangeboden busreis meegemaakt .

Het vertrek was om 9 uur van het Diekman-terrein in Enschede om kwart voor negen stonden 4  touringcars van TAD Tours gereed. Toen waren de meeste mensen al lang aanwezig en wij konden dus om 9uur vertrekken .

Omdat de meeste niet wisten waar de reis naar toeging en de chauffeurs zich ook van de domme hielden was het gissen in de bus, zo wij  gaan  weer op een boot of gaan naar de dierentuin, maar de eerste halte was bij het "Partycenter De Molen" in Harskamp waar wij koffie en gebak ontvingen.

Wij vertrokken daar weer om kwart over elf om weer naar onbekende bestemming te gaan. In alle touringcars werd weer gegokt waar de reis naar toeging en de chauffeurs deden hier ook aan mee toen de naam Schiphol op de borden verscheen werd verondersteld dat wij een rondvlucht boven Nederland zouden maken. Er waren deelnemers die daar niet van gediend waren.

De reis ging echter naar het vissersdorp Volendam, waar wij bij aankomst getrakteerd werden op een uitgebreide Hollandse koffietafel. Nadat iedereen verzadigd was, was voor ieder de tijd om Volendam op eigen gelegenheid te bezoeken. Gewoon de Dijk afstruinen museum bezoeken, kortom voor elk wat wils.

Om 16:00 uur vertrokken wij weer uit Volendam om richting de Veluwe te rijden maar helaas de weg er naar toe was nogal vol en na een uur vertraging kwamen wij pas aan bij restaurant "De Ruggestee" in Hoenderlo. Daar werden wij opgewacht door de heren van Dissel en Geumaoui van de OR  en directeur Van Wessum .

Nadat een ieder voorzien was van een drankje hete onze voorzitter Auke Hoekstra iedereen welkom, maar in het bijzonder de heren van de OR de dames Joke en Jacqueline. Volgens onze voorzitter horen die al gewoon bij ons gezelschap. Een bijzonder welkom was er voor directeur Van Wessum.

De voorzitter gaf het woord aan de directeur die ons op de hoogte bracht wat er zoal gaande was bij Apollo Vredestein en wij waren blij te horen dat het goed gaat bij het bedrijf, waar de meesten van ons gewerkt hebben .

Een uur later dan gepland waren wij terug in Enschede en wij kunnen terugzien naar mijn mening op een zeer geslaagde dag met daarvoor onze wel gemeende dank.

De mevrouw die een blessure opliep bij binnen gaan van bus is die zelfde avond nog naar de dokterspost geweest in Enschede is daar behandeld en zij heeft mij gemeld dat het goed gaat en dankt Joke voor de goede steun die zij heeft ontvangen .    

Andries Woudstra - Secretaris V.G.V      

Klik HIER voor de fotopresentatie met foto's die gemaakt zijn door Gerta Warner. Gerta hartelijk bedankt !
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.


50 jaar Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Onlangs vierde de Vereniging Gepensioneerden Vredestein (VGV), opgericht op 30 september 2014, haar 50-jarig bestaan. Het jubileumfeest werd gevierd op 22 mei jl. bij Parklocatie De Jaargetijden en maar liefst 200 gepensioneerde medewerkers en hun partners waren van de partij. In zijn toespraak vertelde voorzitter Auke Hoekstra iets over de geschiedenis van de Vereniging, waarbij in de beginjaren de jaarlijkse activiteiten nog door het bedrijf zelf werden geregeld. Deze verantwoordelijkheid ligt nu al weer een aantal jaren bij het bestuur, bestaande uit de heren Andries Woudstra (secretaris), Auke Hoekstra (voorzitter), Henk Siekmans (penningmeester), Willy Muller en Jaap Edelenbos. Ieder jaar organiseren zij, in opdracht van de directie van Apollo Vredestein, drie bijeenkomsten.

Hoogtepunt blijft het busreisje, waarbij het ieder jaar weer een grote verrassing is waar de reis naar toegaat. “In het verleden werden toekomstige leden altijd bezocht door twee bestuursleden”, zo haalde Auke Hoekstra aan in zijn toespraak, “en wel in zondagse kleren. Niemand durfde te bedanken, zo geweldig vond men het om lid te worden.” Deze bezoeken zijn inmiddels afgeschaft, maar de interesse om lid te worden blijft groot. Toekomstige leden ontvangen nu een opgaveformulier via de afdeling P&O bij hun pensionering.

Op het jubileumfeest was Jan Mos aanwezig om de VGV namens de directie te feliciteren met deze mijlpaal, die volgens hem een voorbeeld is van een jarenlange inzet, betrokkenheid en passie bij onze onderneming. In zijn toespraak vertelde Jan Mos kort iets over de geschiedenis van Vredestein en waar Apollo Vredestein nu staat. Zijn toespraak eindigde hij met het noemen van de Familiedag, waarvoor de gepensioneerden ook waren uitgenodigd. “De Familiedag was een dag waarop blijk werd gegeven van onderlinge trots, verbondenheid en grote betrokkenheid van de gehele familie, waarin ook de Vereniging Gepensioneerden Vredestein een belangrijke rol speelt”, aldus Jan Mos.

Alle aanwezige leden vonden het een geslaagde middag en kregen na afloop een aandenken aan het 50-jarige jubileum.

Verslag: Ingrid Muller

Klik HIER voor de fotopresentatie met foto's die gemaakt zijn door Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.


Verslag Voorjaarsbijeenkomst 2014

De jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst en jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden als volgt:

Datum:   donderdag 6 maart 2014

Plaats:    Hotel restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151,
         7524 CH Enschede (Lonneker)

 

 

De opkomst was geweldig; bijna 180 personen. Alle tafels waren dan ook bezet. We begonnen met het officiële gedeelte, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 
JAARVERGADERING

De notulen  werden voorgelezen dor de tweede secretaris  en werden  goedgekeurd.
Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris en die waren duidelijk. Er waren geen vragen.
De secretaris vroeg een ogenblik stilte voor hen die van ons heen zijn gegaan.
Hierna volgde verslag van de penningmeester. Ook dat werd goedgekeurd.
Verslag van de kascontrole commissie werd besproken door de heer Rikke Bouwhuis. Dit werd met applaus vanuit de zaal, ook goedgekeurd.
Er werd nieuwe persoon gevraagd voor de volgende kaskontrole , dit werd Hr. H. Bruinewoud, nog bedankt Hans.
Reglementair aftredend waren de heren: H. Siekmans, M. van der Broek en L. Wegdam.
De Hr. H. Siekmans was herkiesbaar en is weer herkozen om verder te gaan. Meindert is 20 jaar bestuurs lid geweest en wij bedanken Meindert voor zij inzet. Geweldig gedaan Meindert .
Ook de hr. L. Wegdam bedanken we voor zijn diensten, er was applaus vanuit de zaal. Verder werd er uitleg gegeven dat het bestuur voorstelde  om van 7 bestuursleden naar 5 bestuursleden. Dit  de aanwezige leden keurden dit goed .

MEDEDELINGEN VAN BESTUUR

Ons 50 jarig bestaan dit jaar vieren we op 22 mei 2014, die wordt gehouden in restaurant "De Jaargetijden" te Enschede.
Alleen leden kunnen daar naar toe. De uitnodiging volgt t.z.t..
Onze jaarlijkse busreis is gepland op 11 september 2014.

MEDEDELINGEN DIREKTIE
De Hr. J.Kramer gaf een uiteenzetting hoe het met Apollo Vredestein gaat. Menger 8 is op tijd gereed, en draait proef en dat kan iedereen zien op de open familiedag in mei. Verder kan Enschede niet verder uit bouwen, maar er wordt gezocht voor een plaats in Europa voor nieuwe bandenfabriek. De verkoop van winterbanden liep achter , maar is gecompenseerd door goede verkopen zomerbanden. Zoals gebruikelijk kregen we een extra consumptie aangeboden van Apollo Vredestein!

OPTREDEN VAN HET SHANTYKOOR "WRAKHOUT"
Tussen alle bedrijven door verzorgde het Shantykoor "Wrakhout" uit Enschede voor veel plezier. Viel wel op in de zaal, ieder luisterde goed.
Na de stamppotten, die heel goed smaakten, kwam een einde aan deze mooi middag.

Verslag: Auke Hoekstra

 

 

 


Klik HIER voor de fotopresentatie met foto's die gemaakt zijn door Gerta Warner
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.