Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2012


Reisverslag van de gepensioneerden van Apollo Vredestein d.d. 6 september 2012

Op donderdag 6 september 2012 waren wij uit genodigd door de directie voor het jaarlijks uitstapje. Ruim 200 personen hadden zich hiervoor aan gemeld, maar door ziekte en andere omstandigheden bleven er 176 personen over en dat zijn bijna vier bussen vol passagiers.Dit jaar verzamelden wij bij WOK Restaurant Sensazia om eerst koffie te drinken. Veel mensen waren vroeg aanwezig, maar er waren ook een aantal verdwaald en zij konden met veel moeite het restaurant vinden ondanks de meegestuurde routebeschrijving.

Om 09:30 uur gingen wij naar de bussen en vertrokken wij. Wij moesten even afwachten waar de reis ons zou brengen. Dat het in ons buurland Duitsland was is konden we zien op de verkeersborden. Wij gingen langs kleine wegen en door kleine dorpen. Ik denk dat sommige bewoners dachten “Wat moet dit met vier van die grote bussen door ons dorp?” Zij bleven met grote ogen de bussen nakijken. Al met al was het wel interessant maar de afstemming tussen de 4 chauffeurs was naar onze mening niet zo best want bus 4 kon ons niet altijd bijhouden en dus moesten de andere bussen regelmatig wachten voor de aansluiting van bus 4.

De volgende stop was bij restaurant “Seehof” in Haltern am See. Door het vaak wachten op bus 4 en ook door het rijden op kleine wegen waren wij daar zo’n 45 minuten te laat. Dat is natuurlijk niet leuk want daardoor hadden wij minder tijd om langs de Duitse See te wandelen.
De lunch was zeer goed verzorgd. Het was volgens zeggen een Landhaus- Frühstück. Wat het ook mocht zijn, het smaakte voortreffelijk en er was voldoende. Na de lunch hadden wij nog gelegenheid om langs de See te wandelen waar vele gebruik van maakten.

Om 14.30 uur stonden de bussen weer gereed om ons weer naar Enschede te brengen. Dat zou ook nu weer niet via de kortste weg gebeuren maar ook nu langs toeristische routes. Daar waren wij met zijn allen ook mee bezig, toen er bericht kwam dat er nog iemand achtergebleven was bij restaurant Seehof. Na wat overleg met onze chauffeurs werd besloten dat bus 1 terug zou keren om deze heer op te halen. Je kunt je afvragen hoe kan dit nu ontstaan dat er een passagier achter blijft. Het mag natuurlijk niet voorkomen maar een ieder maakt wel eens een fout. Wij kunnen ook zeggen dat het nog nooit is voorgekomen in die hele lange tijd dat deze uitstapjes zijn geweest (persoonlijk weet ik dat deze heer zijn horloge had verloren en weer heeft teruggevonden). Op het bankje bij de See verveelde hij zich nog niet.De 3 bussen hebben langs mooie wegen Enschede weer bereikt en bus 4 heeft een wat kortere weg gekozen die ook leuk was volgens de inzittenden. Ook bus 4 was bijna op de zelfde tijd binnen; alle lof hiervoor.

Onze laatste pleisterplaats was Sensazia, het wok restaurant waar wij deze morgen gestart waren. Velen hebben ons gezegd dat zij het geweldig vonden bij de wok ,maar ook het gehele reisprogramma viel in de smaak (op een enkeling na)maar dat zal altijd zo blijven.

Rest ons de directie van Apollo Vredestein de OR en de medewerkers van personeelszaken dank te zeggen voor mooie dag. Het is voor herhaling vatbaar!

Andries Woudstra - Secretaris VGV .


Klik
HIER voor de fotopresentatie met alle foto's die gemaakt zijn door Gerta Warner.
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.

----------

Interviews met deelnemers aan deze bustocht door Gerta Warner

Voor het eerst werden bij het uitstapje voor gepensioneerden van Apollo Vredestein een paar mensen gevraagd, hun mening wilden geven over de dagtochten,die één keer per jaar wordt georganiseerd.

Zo was als eerste persoon van de bevraagden de heer J.Bijen, toen werkzaam als Machineoperator van Klander 4. Hij is met pensioen gegaan in het jaar 1984. Dat waren al drie antwoorden op de gestelde vragen,v an de in het totaal acht vragen. Toen mijnheer Bijen de leeftijd van 65 had bereikt,is hij al meerdere keren met zijn echtgenote,mee geweest met het uitstapje. Hij had en heeft tot nu toe geen klachten over de organisatie,die het in zijn ogen "redelijk tot goed" gedaan heeft. Mijnheer Bijen vond het noemenswaardig,dat het beschikbare geld voor dergelijke dagtochten "goed in de gaten" werd gehouden,door de organisatoren.
Op de laatste vraag die gesteld werd,wat hij bijvoorbeeld "anders " (in de brede zin van het woord) zou willen, was het duidelijke antwoord, dat tot op heden toe alles PRIMA was en daarmee was alles gezegd.

Als tweede persoon was de heer Feneciano aan het woord. Behalve zijn naam gaf hij aan dat hij "Vormbeheerder 1e man" was en in het jaar 2000 met pensioen is gegaan. Tot nu toe was de heer Feneciano 4 keer van de partij met de uitstapjes. Het hadden meerdere keren kunnen zijn,maar door familiaire omstandigheden,was het niet mogelijk geweest. Wat de voornaamste reden was om als alleenstaande weer mee te gaan, was zowel voor de heer Bijen, net zoals voor de heer Feneciano, het contact met oud collega's te doen herleven en de gezelligheid in het algemeen. Over de organisatie van de dagtripjes heeft de heer Feneciano maar één woord gebruikt en dat was " UITSTEKEND". Zou de heer Feneciano iets anders willen bij de uitstapjes voor de gepensioneerden? Daar gaf hij aan,dat er meer ruimte zou moeten zijn tussen de plaats van bestemming waar men traditioneel de lunch gaat innemen en het vertrek om terug te gaan naar het vertrekpunt.

De heer Theo Bakker was de volgende persoon die dezelfde vragen kreeg voorgeschoteld. Hij vertelde onder anderen dat hij bij Vredestein Banden 28 jaar bandenbouwer is geweest en in 2003 met pensioen is gegaan. Mede door zijn echtgenote die een zware lichamelijke beproeving heeft moeten doorstaan, was de heer Bakker niet altijd in de gelegenheid om op de jaarlijkse uitstapjes deel te nemen. Toch heeft hij geprobeerd om samen met zijn vrouw nog twee keer aan de dagtrip deel te nemen. Inmiddels is de heer Bakker weduwnaar en heeft als alleenstaande weer deelgenomen. Over de voornaamste reden waarom hij wel mee gaat,kwam een heel merkwaardig maar eerlijk antwoord."Het is een dagje goedkoop uit". Waar kun je voor € 7.50 nog een dag uitgaan met alles erop en eraan?
Wat de organisatie betreft die de jaarlijkse uitstapjes organiseert was de heer Bakker van mening (en hij zei het met respect), dat hij grote waardering heeft voor die mensen, en die zo'n 200 à 250 mensen tevreden moet stellen bij dergelijke evenementen. Wat er eventueel
                                                    anders zou kunnen bij de uitstapjes, gaf mijnheer Bakker te kennen, dat hij ook eens in het voorjaar zo'n dagtrip zou willen maken,
                                                    wanneer alles in bloei staat.

De heer Oldenburger was samen met zijn vrouw bij het uitstapje. Hij vertelde ,dat zijn vroegere functie bij Vredestein Banden Coördinator van groep 9 was. Hij was één van de oudsten die in 1992 met pensioen was gegaan,maar nog niet de aller-oudste. Hij was samen met zijn vrouw in het totaal nu 13 keer mee gegaan met de gepensioneerden. Hadden alle andere personen die ook gevraagd zijn aangegeven,dat ze het gezellig vinden om oud collega's weer te ontmoeten, zei mijnheer Oldenburger eveneens hetzelfde. De organisatie vond hij "GOED" en hij zou ook niets veranderd willen zien,dus de worden van een niet al te spraakzaam persoon.


 

De laatste persoon die gevraagd werd om zijn visie te geven,was de heer Meinder Olde Schepers, die jarenlang "Afdelingschef" was en al sinds 1974 met pensioen was gegaan. Hij spande de kroon met als enige 20 keer te zijn mee geweest, waar gezelligheid en contact met oud collega's, de voornaamste reden was om jaarlijks mee te gaan. Hij vindt,dat de organisatie altijd hun best hebben gedaan en sloot de vraag met
"GOED " af. Ook zou de heer Meinder Olde Schepers niets veranderd willen zien en vindt het "PRIMA"zoals het nu gaat.

 

 

Dat waren enkele meningen van gepensioneerden en wij kunnen ervan uitgaan ,dat 99% van de niet bevraagden personen, niet ver weg van mening verschillen met de gedane uitingen van de vijf ondervraagden personen.

Al met al, moet er een groot compliment uitgebracht worden voor diegenen, die met grote inzet aan tijd en het organiseren in het algemeen, ieder jaar weer iets nieuws uit de hoed toveren om weer een een geslaagde dag van te maken.

Het allerminste wat er gezegd kan worden is "DANK U WEL" aan alle, die weer voor de zoveelste keer ,voor de gepensioneerden een mooie dag hebben bezorgd.

Gerta Warner


Jaarvergadering 26 april 2012

De jaarvergadering werd weer gehouden in Café-Restaurant "Sandersküper" vlak over de grens bij Enschede richting Knalhutte.

Een goede opkomst van plus/minus 170 personen wachtte af, wat de middag voor hun in petto had. 
Bij een kop koffie of thee met een koekje was men druk bezig oude herinneringen op te halen.

De vergadering met aansluitend koud en warm buffet zou van 14. 30 uur tot omstreeks 19. 30 uur in beslag nemen.


Om 15. 45 uur opende de voorzitter Herman Varenbrink de vergadering met een gedicht van Toon Hermans. 
De notulen van de vergadering van vorig jaar werden voorgelezen door de 2e secretaris.  Er waren geen vragen over.
Hierna werd het Jaarverslag voorgelezen door secretaris Andries Woudstra.  In het verslag stond hoe het vorig jaar geweest was met het het uitstapje en de jaarvergadering in 2011. 
Aan het einde van zijn verhaal sprak de secretaris zijn misnoegen uit over het zonder bericht wegblijven van mensen,  die zich wel hadden aangemeld.  Het ging vorige keer om ca.  10 personen waarvoor wel de kosten van de ontvangst en van het diner betaald moesten worden en dat gaat om behoorlijk veel geld! Dat geld hadden wij wellicht kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

De penningmeester maakte het kort met zijn verhaal over de financiën en daarna deed mijnheer Kruijshoop zijn zegje als aftredend lid van de kascontolecommissie.  De boeken waren prima in orde en penningmeester en het bestuur kregen decharge. 
Uit de grote groep van de gepensioneerden stond iemand vrijwillig op om als nieuw lid plaats te nemen in de kascommissie.

De verkiezingen van de bestuursleden stelde niet zoveel voor,  want alle aftredende en weer herkiesbare personen bleven en blijven in het bestuur met de unanieme toestemming van de aanwezige gasten in de zaal.  Ze kregen luid applaus!

De rondvraag was zo dusdanig dat geen van allen een vraag had aan het bestuur.

Van het bestuur kwam (uitzonderlijk in dit geval) een oproep over een werknemer bij Vredestein,  Ben Demmer,  die lijdt aan de ziekte ALS (spierziekte).  Het bestuur vroeg allen om een kleine bijdrage te geven.  Het verhaal is namelijk,  dat maar ca.  1500 mensen in Nederland de ziekte hebben en dat de Pharmacie geen moeite ervoor doet om medicijnen te maken voor deze groep mensen.
Blijkt achteraf (een door de voorzitter doorgegeven) dat een mooi bedrag van € 268. 00 bijeengedragen was en wat door het bestuur zal aangevuld worden tot € 300. 00 !

Om 16. 10 uur was de vergadering afgelopen en kon men weer verder gaan met praten een drankjes bestellen met de muntjes die iedereen bij binnenkomst had gekregen.

De voorzitter heeft naar aanleiding van vragen nog een keer de datum van het jaarlijkse uitstapje in 2012 doorgegeven.
Het is dit jaar op 06 SEPTEMBER 2012.  Vertrek vlakbij de Grolsch Veste (Wok Restaurant).

Iets na 17. 00 uur kwam mijnheer Oudshoorn (de grote baas van Apollo Vredestein) persoonlijk vertellen,  dat ze in het jaar 2011/2012 vele records hadden bereikt in zowel de productie,  de verkopen en de ontwikkeling,  verbetering en uitbreidingen in en om het bedrijf.  Dit is mede mogelijk gemaakt door Apollo uit India.  De vreugde en de trots deden mijnheer Oudshoorn besluiten om aan alle aanwezige gepensioneerden een drankje naar keuze aan te bieden,  waarvoor nog een bedankje van onze kant op zijn plaats is. 

Kort erna kon men zich tegoed doen aan het buffet,  dat goed was verzorgd,  en het was voor iedereen voldoende.  Het ijs achteraf was het toetje met veel vruchten en slagroom.  Tegen 18. 15 uur begon de zaal leeg te lopen.  Het was een gezellige middag met collega's,  kennissen en weer een dag die tot een bevredigend einde was gekomen.

Gerta Warner - 27-04-2012

Klik HIER voor de fotopresentatie met alle foto's. De foto's kunnen worden gedownload.


Nieuwjaarsreceptie 2012 (17 februari 2012)

De Nieuwjaarsreceptie is gehouden op donderdag 19 januari 2012.  
Plaats:
in Café-Restaurant "Sandersküper"

De receptie is opgevrolijkt door het "Hofkoor" uit Weerselo en doet dit met met liedjes,  gedichten en verhalen.

Klik HIER voor de fotopresentatie. De foto's kunnen worden gedownload.
 

Onze hoffotograaf heeft mooie foto’s gemaakt van de nieuwjaarsreceptie maar omdat er alleen maar foto’s waren van het Hofkoor uit Weerselo kon men eens denken dat er geen bezoekers waren.  Niets is minder waar. 

Er waren wel degelijk bezoekers.  Namelijk 135 leden hadden zich opgeven maar helaas moest een enkeling zich afmelden door omstandigheden.  Op de receptie bleek echter dat er ook een aantal leden afwezig waren die zich niet hadden afgemeld!
Dat kan voorkomen,  op het allerlaatste moment voor een enkeling,  maar wij vrezen dat er deze keer ook een aantal mensen bij waren die bewust of onbewust zich niet hebben afgemeld en dat is beslist erg jammer want wij moeten wel (ontvangst en maaltijden) voor die mensen betalen!
Dus hierbij nogmaals de vraag: "Meldt u op tijd af als u niet kunt en het telefoonnummer hiervoor staat op uw uitnodiging. "

Ik kan u verzekeren dat het een prachtige middag was en dat het Hofkoor ons uitstekend heeft vermaakt.  Ook de bediening was prima en een ieder smaakte het broodje ook heel goed.

Het bestuur heeft zeer goede reacties ontvangen over deze geslaagde receptie.
Als u nu ideeën heeft over wat wij ook wel eens kunnen organiseren op de jaarvergadering van de VGV,  dan houd het bestuur zich aanbevolen voor uw ideeën.  Laat ons s. v. p.  weten.

Velen van u hopen wij te ontmoeten op onze jaarvergadering op 26 april 2012 op de zelfde locatie.
Voor nu groet ik u allen namens het bestuur.

Andries Woudstra